Fenomenul transcendenţei în poezia lui Mihai Eminescu ”Unda spumă”

Inserez acest material în discursul filosofic al Revistei de Filosofie, pentru că vizeaza aspectul filosofic profund al întregii creații a poetului autohton român Mihai Eminescu, așa cum niciun poet cunoscut de noi nu a făcut-o în opera sa, pentru a demonstra măreția și importanța filozofiei sale și pentru a face cunoscută filosofilor profunzimea ei faptică, pentru a încerca să descifreze misterele și adevăratul conținut al acesteia.

The post Fenomenul transcendenţei în poezia lui Mihai Eminescu ”Unda spumă” appeared first on MultiMedia.